Mustafa Kemal Atatürk'ün Askeri Başarıları

Mustafa Kemal Atatürk ün hayatının önemli kısmı cephede geçmiştir ve bu geçen zaman içerisinde askeri başarılar elde edip bu  başarılarının sayısını arttırmıştır.

Bu başarıları kronolojik sıraya koymak gerekirse:

Mustafa Kemal Atatürk Manastır Askerî İdadisini de başarı ile bitirerek 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul'da Harp Okulu'na girdi. 3 senelik başarılı bir Harbiye öğreniminden sonra 10 Şubat 1902'de bu okulu Teğmen rütbesiyle bitirdi ve öğrenimine Harp Akademisinde devam etti.1903 yılında Üsteğmen olmuştu.11 Ocak 1905 tarihinde de Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisinden mezun oldu.

Harp Akademisi'nden mezuniyetini izleyen günlerde istibdat ve padişahlık rejimi aleyhindeki düşünceleri ve durumu, şüphe çekerek birkaç ay İstanbul'da tutuklu kaldı; sonra bir nevi sürgün olarak vazife ile 5 Şubat 1905 tarihinde Suriye bölgesine, Şam'a atandı.


Ekim 1906 Arkadaşlarıyla birlikte Şam'da gizli Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.
Sponsor Bağlantılar


1907 yılında Kolağası ( Kıdemli yüzbaşı) oldu.

Eylül 1907 3. Ordu'ya atanarak Selanik'e gönderilmiştir.


13 Nisan 1909 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak üzere Hareket Ordusu'nda kurmay oldu.1910 Mahmud Şevket Paşa'nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı.

13 Eylül 1911 İstanbul'da genelkurmayda göreve atandı.

27 Kasım 1911 Binbaşılığa yükseltildi.

18 Aralık 1911 Trablusgarp'da Şark
Gönüllüleri komutanlığına atandı.


9 Ocak 1912 Trablusgarp'da Tobruk Savaşı'nı yönetti.

Sponsor Bağlantılar


27 Ekim 1913 Sofya'ya askeri ateşe atandı.


1 Mart 1914 Yarbaylığa yükseltildi.

Şubat 1915 Tekirdağ'da 19. Tümen'i kurdu.

25 Nisan 1915 ANZAK askerlerini Arıburnu'nda durdurdu.


1 Haziran 1915 Albaylığa yükseltildi.

10 Ağustos 1915 Anafartalar Grubu komutanı olarak İngiliz ve ANZAK birliklerini durdurdu.14 Ocak 1916 Edirne'de 16. Kolordu komutanı oldu.

1 Nisan 1916 Mirlivalığa(tuğgeneralliğe) yükseltildi.

5 Temmuz 1917 7. Ordu Komutanlığı'na atandı.

Ekim 1917 7. Ordu Komutanlığı'ndan ayrılarak İstanbul'a döndü.

31 Ekim 1918 Yıldırım Orduları Grubu komutanı oldu.

19 Mayıs 1919 Samsun'a vardı.


21/22 Haziran 1919 Amasya Tamimi'ni açıkladı.

8 Temmuz 1919 3. Ordu Müfettişliği'nden ve askerlikten çekildi.

5 Ağustos 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce başkomutan yapıldı.

23 Ağustos 1921 Sakarya Savaşı'nı yönetti.

Sponsor Bağlantılar

19 Eylül 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce mareşallik rütbesi ve gazi sanı verildi.


26 Ağustos 1922 Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetti.

30 Ağustos 1922 Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı.


8 Eylül 1922 İzmir'i düşmandan kurtarmıştır.

Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa
1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.