Atatürk Ve Türkçülük

Mustafa Kemal Paşa milliyetçilik şuuruna çok erken yaşlarda varmıştır.Atatürk milliyetçiliği, kısaca 1924 Anayasası'nın 88. maddesinde ve Atatürk İlkelerinde de belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını dil, kültür ve siyasi birliktelik değerlerine dayandıran milliyetperverlik anlayışıdır.


Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Türkçüydü.
Türkçü olduğu ile ilgili sözleri bulunur.
Mustafa Kemal türk olmasının önemini "Hayattaki yegane üstünlüğüm Türk doğmaktır." Diyerek belirtmiştir.


Malesef Atatürk'ün vefatından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün 6 okundan vazgeçerek Sosyalizmin esiri olunca bugün anlatılan Atatürk sosyalist gibi durmaktadır.


Kurduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyet'i için
"Bu ülke, tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır." Diyerek Türkiye Cumhuriyet'inin ilelebet türklerin yaşayacağını söylemiştir.Ulu Atam Mustafa Kemal halkına Yüce Türk Milleti diye hitap ederdi.Türk milleti hakkında
“Türk Milletinin karakteri yüksektir, Türk Milleti çalışkandır, Türk Milleti zekidir.”demektedir.


Atatürk'ün fikir babası Ziya Gökalp'tir demektedir." Etimin ve kemiğimin babası Ali Rıza Efendi ise, fikrimin babası Ziya Gökalp'tir."


Bozkurtlu kâğıt para ise, Atatürk döneminde 1927′de bastırılmıştır. Cumhuriyet Hükümeti’nin bastırdığı, yukarıda resimlerinin de görüldüğü ilk kâğıt paralardan 5 ve 10 Türk Lirası’nın ön yüzlerinde -adeta bir devlet arması gibi- “Ay-yıldız üzerinde Bozkurt” motifi vardır. Bu Bozkurtlu kâğıt paralar birkaç defa basılmış ve 1942 yılına kadar kullanımda kalmıştır.Mustafa Kemal Nutuk'ta
"Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız." (Nutuk, 15-20 Ekim 1927) diyerek işbirliği eden milletleri aşağı görmez , saygı gösterir."Türk ve Türkçülük aleyhinde bulunanları ezeceğiz."

"Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.